Witamy na stronie EkoInfoTech

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, a także obsługę prawną przedsiębiorstw, osób prywatnych oraz jednostek samorządowych w tym zakresie. Naszych Klientów reprezentujemy również w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych w szczególności z:

Inwestycje

W tym pozwoleń wodnoprawnych, emisyjnych zarówno sektorowych, jak i zintegrowanych

Dokumentacje

Uzyskiwanie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Obsługa bieżąca

Sporządzanie wniosków przed wydaniem decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, ocena wystąpień szkody w środowisku

Szkolenia

w zakresie gospodarowania odpadami, uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, ocena wystąpień szkody w środowisku

Nasi klienci